• Địa chỉ: 8 Dương Tự Minh, P. Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
  • Điện thoại: 0236 3689 689 - hotline 0902 814 617
  • Email: rendezvousspa08@gmail.com

Slider trang chủ

  • 80607895_455057432089503_7772351833078497280_n

    FREE PICK UP

0902 814 617
Kakao Talk - 카카오
Rendéz Vous by Charm Spa & Massage
Hi! How can we help you?