• Địa chỉ: 8 Dương Tự Minh, P. Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
  • Điện thoại: 0236 3689 689 - hotline 0911 295 676
  • Email: rendezvousspa08@gmail.com

hình ảnh đặt hẹn và review

  • uy

    Background phần đặt lịch hẹn & phản hồi khách hàng

  • uy

    Background phần giới thiệu trang chủ

0911295676
Kakao Talk - 카카오
Rendéz Vous by Charm Spa & Massage
Hi! How can we help you?