• Địa chỉ: 8 Dương Tự Minh, P. Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
  • Điện thoại: 0236 3689 689 - hotline 0911 295 676
  • Email: rendezvousspa08@gmail.com

Chi nhánh của chúng tôi

CHARM SPA - 283 NGUYỄN CHÍ THANH

0911295676
Kakao Talk - 카카오
Rendéz Vous by Charm Spa & Massage
Hi! How can we help you?