• Địa chỉ: 8 Dương Tự Minh, P. Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
  • Điện thoại: 0236 3689 689 - hotline 0902 814 617
  • Email: rendezvousspa08@gmail.com

Banner trang con

  • 78067500_2733495033356123_1206549935143518208_n

    banner trang dịch vụ

  • 78067500_2733495033356123_1206549935143518208_n

    FREE PICK UP

0902 814 617
Kakao Talk - 카카오
Rendéz Vous by Charm Spa & Massage
Hi! How can we help you?